Brakvalg for Frp i hele landet

-Fremskrittspartiets sterke resultater er det som slår en sterkest. Men det finnes også andre interessante tendenser ved skolevalget, sier direktøren ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.