Krever erstatning for dommers oppførsel

Fetteren til Birgitte Tengs mener lagmann Steinar Trovågs oppførselunder straffesaken i 1998 var en så stor belastning for ham ogforeldrene at det er et eget moment i erstatningskravet mot staten.