Høyesterett: Boligselger alene ansvarlig for feil

I en fersk dom slår Høyesterett fast at boligselger er ansvarligfor skjulte feil og mangler som en takstmann ikke oppdager.