Famler i blinde etter savnet Oslo-kvinne

Politi og familie famler i blinde. Ingen synes å vite noe omBenedicte Maxwell Iversens forsvinning.