Dobla kvotar på arbeidsløyver

Landbruket er blitt heilt avhengige av utanlandske sesongarbeidararfor å hausta bær, frukt og grønsaker.