Få nordmenn velger private grunnskoler

Det er langt færre i Norge som velger private grunnskoler enn i Danmark. Siste skoleår gikk under 1,7 prosent av elevene i Norge på privatskoler, mens tallet i Danmark var 12 prosent.