Bompenger på riksvei 4 forbi Raufoss

Omleggingen av riksvei 4 forbi Raufoss i Oppland skal delvis finansieres av bompenger. Arbeidet er planlagt gjennomført før 2005.