Kortere saksbehandling for privatskoler

Saksbehandlingstiden for søknader om private skoler skal bli kortere, varsler utdanningsminister Kristin Clemet. Hun vil ha en mer liberal holdning og en klarere privatskolelov.