Kostbar opprydning etter «Green Ålesund»-havariet

Opprydningen etter havariet til «Green Ålesund» har hittil kostet 23 millioner kroner. Sluttregningen kan bli enda høyere.