Natur og Ungdom vil ha Norge ut av EØS

Natur og Ungdoms landsmøte krever at Norge vurderer sitt EØS-medlemsskap og bruker vetoretten mot direktivet om patent på liv.