Ola svikter ikke kua

Butikken din har betalt mer for kjøttet i flere uker. I neste uke kan det være du som må betale ekstra for kjøttkrisen.