Kraftig økning i antall husbranner

Antallet branner som årlig herjer norske boliger, er nesten doblet den siste tiårsperioden. Det viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.