Vi jobber gratis for 40 milliarder

Årlig tjener det norske samfunnet nær 40 milliarder kroner på atOla og Kari jobber gratis. I dag er det FNs frivillighetsdag.