Norge vil støtte konvensjon mot kulturplyndring

Regjeringen har startet en prosess som tar sikte på at Norge skriver under på UNESCOs konvensjon om ulovlig handel, import og eksport av kulturgjenstander.