Mobbing like vanlig i by og land

Hvis unger utstråler at de er sårbare og redde, blir de ofte offerfor mobbing fra medelever.