- Nei, ingen sperrer for humoren

— Stikker du hodet fram i en offentlig posisjon, må du tåle humor.Selv unngår jeg å sparke nedover. Men i den grad humoren mobber,skyldes det utviklingen i samfunnet som helhet.