Jakt for flest mulig

Det smeller i fjellet og i skogen. Antall jegere i Norge øker.Jakt, og da særlig småviltjakta, er blitt populær, og en vesentligdel av den norske friluftskulturen.