Fortettet stemning i lagmannsretten

Det var en fortettet stemning i Agder lagmannsrett mandag formiddag da førstelagmann Asbjørn Nes Hansen kom inn i rettssalen et par minutter over klokka ti. De to første minuttene ble brukt til fotografering av retten.