Clemet vil ha kortere, men bedre skolegang

— Skolegangen kan komprimeres. Det er ingen grunn til at grunnutdanningen skal være så lang som mulig, sier utdanningsminister Kristin Clemet (H).