Bulgarerne starter sultestreik

På Løren mottak i Oslo har et 80-talls asylsøkere startet sultestreik. I Våler truer 80 andre med det samme, i protest mot den korte ankefristen de har fått.