Ettåring syk av sjelden e. coli-bakterie på Nøtterøy

En svært sjelden e. coli-bakterie er for første gang påvist i Norge hos en ettåring på Nøtterøy i Vestfold.