• Dagrun Eriksen er stortingsrepresentant for Vest-Agder og nestleder i KrF.

Styret i Kristiansand KrF vil fjerne Dagrun Eriksen

Styret i Kristiansand KrF ønsker en annen listetopp til neste stortingsvalg enn KrFs nestleder Dagrun Eriksen.