Mulla Krekar dømt til fem års fengsel

Mulla Krekar er i Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år for å ha fremsatt trusler.