• Nesten halvparten av Oslos befolkning vil om 30 år ha innvandrerbakgrunn. Av dem vil sju av ti ha bakgrunn fra land utenfor EØS-området. Scanpix

SSB: Halve Oslo har innvandrerbakgrunn i 2040

Nesten halvparten av Oslos befolkning vil om 30 år ha innvandrerbakgrunn. Av dem vil sju av ti ha bakgrunn fra land utenfor EØS-området.