Staten tapte tomtefesteslaget i Strasbourg

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avvist statens anke i tomtefestesaken. Grunneierne og Senterpartiet gleder seg.