Frp vil fjerne skatt på formue som forvaltes av kommunene

Fremskrittspartiet mener regjeringens nye skatteregler for likebehandling av forsikringssaker har klare mangler.