• Norsk Polarinstitutt venter til Jarle Andhøy er ute av Antarktis før de bestemmer seg for om de vil anmelde ham for å ha reist til området uten tillatelse. Scanpix

Venter med å anmelde Andhøy

Norsk Polarinstitutt venter til Jarle Andhøy er ute av Antarktis før de bestemmer seg for om de vil anmelde ham for å ha reist til området uten tillatelse.