Klif: - Lav tillit til frivillige klimakvoter

Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) mener at «lav tillit» til kvotesystemet er en viktig årsak til at salget av frivillige klimakvoter er blitt mye mindre enn ventet.