36 landbrukseiendommer fredet

36 kulturhistoriske eiendommer knyttet til landbruk ble fredag fredet av Riksantikvaren.