17 asylsøkere døde i norske mottak hittil i år

Hittil i år har 17 personer mistet livet i norske asylmottak, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).