Koronakommisjonen fikk ingen dokumenter om vaksine-sonderinger fra regjeringen

Koronakommisjonen har ikke fått dokumentasjon på at regjeringen tok kontakt med legemiddelselskaper for å sondere muligheten for å kjøpe vaksiner direkte.

Regjeringen sier at de var i sonderinger med flere legemiddelselskaper om muligheten for direktekjøp av vaksiner i fjor sommer. Norge sluttet seg etter hvert til EUs vaksineordning.
  • NTB-Marius Helge Larsen
Publisert: Publisert:
Departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helsedepartementet (t.h.) har fortalt koronakommisjonen at han var i møter med vaksineprodusenten AstraZeneca i fjor, men at han fikk beskjed om at selskapet ville lage en samlet avtale med hele Europa. Helseminister Bent Høie (H) til venstre.
icon
Denne artikkelen er 653 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

– Det går ikke fram av noen av dokumentene vi har gjennomgått, at regjeringen tok direkte kontakt med legemiddelselskaper for å undersøke muligheten for direkte oppkjøp av vaksiner, skriver kommisjonen i sin rapport.

Regjeringen har blitt kritisert for å kun kjøpe vaksiner gjennom EU, i stedet for direkte fra produsentene.

Som svar på dette har helseminister Bent Høie (H) gjentatte ganger sagt at regjeringen i fjor sommer tok kontakt med vaksineprodusenter, men fikk beskjed om at produsentene ville selge samlet til hele Europa, og ikke til enkeltland.

– Vi snakket med mange aktører i den tiden for å ha best mulig oversikt. Det var ganske entydig vurdering på det tidspunktet at det ikke ville bringe oss til nok vaksiner raskt. Vi kunne fått avtaler om vaksiner, men etter at vi hadde bruk for dem, sa Høie til NTB i februar.

Snakket med AstraZeneca

Denne kontakten mellom regjeringen og vaksineprodusenter har koronakommisjonen funnet lite skriftlige spor etter i sin granskning av Norges håndtering av pandemien.

– Departementsråd Bjørn-Inge Larsen fortalte imidlertid i sitt foredrag for kommisjonen den 15. desember at han hadde hatt møter med representanter fra AstraZeneca, men at selskapet var tydelig på at de ønsket å inngå avtale med et samlet Europa, ikke med enkeltland, heter det i rapporten.

Det nevnes ikke flere vaksineprodusenter enn denne ene.

– Ikke omfattende granskning

Stener Kvinnsland, som har ledet granskningen, kan ikke si med sikkerhet om de spesifikt ba om dokumentasjon på eventuell kontakt med legemiddelprodusenter.

– Men hvis det hadde vært en stor korrespondanse i departementet med disse legemiddelfirmaene, hadde vi nok fått det fram, sier han til NTB.

Han understreker at den delen av deres rapport som omhandler vaksiner og vaksinestrategi ikke er en omfattende granskning, slik de har gjort med de første månedene av pandemihåndteringen.

– Det er mer en kartlegging av temaer som ikke er ferdige, så vi garanterer ikke den samme grundigheten, sier han.

– Bør undersøkes nærmere

Kommisjonen har fått i oppdrag å jobbe videre med å granske koronahåndteringen i Norge. Kvinnsland har tidligere sagt at temaer som vaksinestrategi må undersøkes nøyere.

Dette understreker også kommisjonen i sin rapport:

– Det er flere sider ved den norske håndteringen som det bør ses nærmere på. Det gjelder blant annet anskaffelsen av vaksiner, den nasjonale vaksinestrategien, befolkningens tillit til vaksine, myndighetenes strategi og hvordan vaksinasjon ble gjennomført, skriver de.

Koronakommisjonen skriver i rapporten at regjeringen 2. juli i fjor besluttet formelt at EU skulle være Norges hovedstrategi for å få tilgang til vaksiner til egen befolkning.

– Sonderinger med flere produsenter

NTB har sendt flere spørsmål til Helsedepartementet angående kontakten med vaksineprodusentene. Blant annet om det finnes dokumentasjon på kontakten, og om hvorfor den i så fall ikke er overlevert til kommisjonen.

Departementet har ikke svart på spørsmålene, men har i stedet sendt følgende kommentar fra statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H):

– Vi hadde sonderinger med flere vaksineprodusenter samt samtaler med andre land i Europa. Vi vurderte det som for risikabelt å inngå egne avtaler. Signalene var at vi måtte samarbeide med andre land. Norge er et lite marked uten egen produksjon av vaksiner til mennesker. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid og import. Det var på det tidspunktet ikke grunnlag for å vurdere hvilke vaksinekandidater som skulle kunne lykkes. Å satse på enkelte avtaler med noen vaksineselskaper ville innebære en helt uakseptabel risiko.

NTB har gjentatte ganger de siste månedene bedt Helsedepartementet om innsyn i korrespondanse og eventuelle møtereferater fra kontakten med vaksineprodusentene om mulige innkjøp, men har ikke fått svar på noen av henvendelsene.

Publisert: