Seks pasienter isolert på Haukeland sykehus

For å hindre spredning av en antibiotikaresistent tarmbakterie er seks pasienter på lungeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen isolert.