Alle flygelederne på jobb

Det er nå full kapasitet ved Kontrollsentralen i Røyken. Alleflygeledere på jobb er i operativ tjeneste og det er bemanning vedalle sektorer.