Kraftig økning av klimagasser over Svalbard

Målinger viser at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren øktekraftig over Svalbard i fjor.