• Scanpix

Inuittenes skjebne er et forvarsel for resten av verden