Hydro tester bølgekraft

Hydro er med når uttesting av en 120 meter lang prototyp for bølgekraft utenfor kysten av Skottland nå starter.