Spiondømte Arne Treholt vil ha saken gjenopptatt

Arne Treholt vurderer å begjære saken sin gjenopptatt i den såkalte justismord— kommisjonen.