• Reuters

Rester av orkanene Maria og Nate rammer Vestlandet