700.000 sliter med å lese

Mer enn hver femte voksne i Rogaland forstår ikke hva som står på pilleglasset, i bruksanvisningen for den nye klokkeradioen eller i enkle instrukser på jobben.