- Ikke gitt at vi bør bruke milliarder på OL

Høyres idrettspolitiske talsmann Olemic Thommessen regner det ikkesom en selvfølge at det skal gis støtte til et OL som vil krevestatsstøtte på 7 milliarder kroner og garantier for 11-12milliarder kroner.