Vil bruke mer veipenger sentralt

Det kan bli mer penger til veier på Østlandet fremover, dersom Vegvesenet får gjennomslag for å satse mer på sentrale veier.