- Oppreisningsbeløpene for lave

De Nokas-siktede det ikke ble tatt ut tiltale mot kan få høyere erstatning om en fersk dom blir stående.