Mener staten svikter barna

Et stort flertall av de ansatte i det kommunale barnevernet er kritiske til statens innsats for utsatte barn.