Foreldre skylder milliarder i bidrag

55 foreldre ble i fjor anmeldt for ikke å ha betalt barnebidrag. Totalt skylder norske foreldre 2,5 milliarder bidragskroner.