• Vi bruker mer tid på sosiale medier og mindre på på teksting og ringing. Kvilesj� Svend Ole/Aftenposten

Vi sender færre SMS-er

Norske mobilbrukere snakker mindre i telefon og sender færre SMS-meldinger enn tidligere. Sosiale medier overtar.