Foreslår 21-års grense for aktører i pornofilmer

Likestillingsombudet foreslår en aldersgrense på 21 år for aktører i pornofilmer.