Pasientombud: -Mange tør ikke klage på arrogante leger

Pasientombudet i Telemark mottok 34 klager på arrogante leger i fjor. Samtidig er det ifølge pasientombudet mange som ikke tør å klage, og flere av dem som har klaget er blitt dårlig mottatt ved neste legebesøk.