Lærdalsbrannen kan koste over 100 millioner kroner

Forsikringsbransjen tror at skadene etter den voldsomme brannen i Lærdal kan komme opp langt over 100 millioner kroner.