Hønsehauk til Høyesterett

Høyesterett har godtatt påtalemyndighetens anke av dommen hvor en politibetjent i lagmannsretten ble frikjent for å ha skutt en hønsehauk.