• Jonas Haarr Friestad

3700 svarte tv-skjermar

Rundt 3700 husstandar i Rogaland opplever sannsynlegvis at tv-en går i svart når det analoge bakkenettet blir slått av om seks dagar.